My First Board

You must be logged in to view the contents of this board.

HOCMAI

Pin

Truyền thông

Pin
 1. Truyền thông

Quản trị kênh 2001 + 2002

Pin
 1. Triển khai

Oursource MAG

Pin
 1. Timeline hoạt động
 2. Kho content

Tháng 1

Pin
 1. Phân tích từ khóa - Blog
 2. Lịch ghi hình tháng 1
 3. Timeline - CD2000
 4. Timeline - HMO

Content - Planer

Pin
 1. Timeline hoạt động

Nền tảng 2019

Pin
 1. Thiết kế game Đấu trường lắc não
 2. Banner
 3. Planing
 4. Mô tả NT 2019
 5. Truyền thông - Quảng cáo
 6. Content

Khai Test

Pin
 1. Theo dõi quảng cáo
 2. LDP
 3. Thể lệ

PEN-M-2018

Pin
 1. Thể lệ đặt chỗ
 2. Vùng làm việc
 3. Thông tin chi tiết

PEN-M 2018

Pin
 1. Bài viết QC Hot teen
 2. Mô tả
 3. Plan

Content - Vnexpress

Pin
 1. Nội dung

Học tốt 11 - 2019

Pin
 1. Vùng làm việc
 2. Mô tả HT 11 2019
 3. Media Plan

My First Category

Pin
 1. Papaly Help

Tool

Pin
 1. Tự học Digital MAr
 2. Livestream
 3. Reset pass Home
 4. Down video Youtube
 5. Down video FB

Notes 2

Pin
 1. Hoa hồng tuyển dụng

Notes

Pin
 1. PC.C.Việc đến hết tháng 5
 2. Đánh giá HITIDOKI
 3. Cách làm Quiz trên Blog
 4. Tracking PEN-M
 5. Quy định gửi mail
 6. Sản phẩm của anh Hưng Le

Workshop Nền tảng 2019

Pin
 1. Form đăng ký

Phối hợp công việc

Pin
 1. Lịch seeding
 2. Đăng ký đóng dấu đỏ
 3. Báo cáo truyền thôn giáo viên
 4. Lịch ghi hình của Giảng viên
 5. Tài khoản CTV
 6. Quản lí CTV
2 Comments
Comments or thoughts?
Submit
Cancel
or
Email a link to this board
Share this board on Facebook
Share this board on Twitter
Notice label will go here