My First Board

You must be logged in to view the contents of this board.

Tư liệu

Pin
 1. Ảnh thầy cô đã cắt nền

Báo tin vui điểm thi 2018

Pin
 1. LDP

HOCMAI

Pin

Truyền thông

Pin
 1. Các tháng không có chiến dịch
 2. Truyền thông

Quản trị kênh 2001 + 2002

Pin
 1. Triển khai

Oursource MAG

Pin
 1. Timeline hoạt động
 2. Kho content

Tháng 1

Pin
 1. Phân tích từ khóa - Blog
 2. Lịch ghi hình tháng 1
 3. Timeline - CD2000
 4. Timeline - HMO

Content - Planer

Pin
 1. Timeline hoạt động

Nền tảng 2019

Pin
 1. Thiết kế game Đấu trường lắc não
 2. Banner
 3. Planing
 4. Mô tả NT 2019
 5. Truyền thông - Quảng cáo
 6. Content

Khai Test

Pin
 1. Theo dõi quảng cáo
 2. LDP
 3. Thể lệ

PEN-M-2018

Pin
 1. Thể lệ đặt chỗ
 2. Vùng làm việc
 3. Thông tin chi tiết

PEN-M 2018

Pin
 1. Bài viết QC Hot teen
 2. Mô tả
 3. Plan

Content - Vnexpress

Pin
 1. Nội dung
 2. Vùng làm việc

Học tốt 11 - 2019

Pin
 1. Link LDP
 2. Thể lệ đặt chỗ
 3. Link BGHT
 4. Vùng làm việc
 5. Mô tả HT 11 2019
 6. Media Plan

PEN-2019

Pin
 1. Link video team QC
 2. Mô tả PEN-C
 3. Lịch ghi GTKH
 4. Vùng làm việc
 5. Đề cương khóa học
 6. Theo dõi đề cương

Hành trình PEN 2018

Pin
 1. Form đánh giá nội bộ
 2. Form đánh giá thầy cô
 3. Landingpage
 4. Vùng làm việc

HMLives

Pin
 1. Mô tả

PEN-C 2019

Pin
 1. Media Plan

My First Category

Pin
 1. Papaly Help

Tool

Pin
 1. Đăng nhập social pilot
 2. SocialPilot
 3. Facebook Annalytics
 4. Hiệu ứng Facebook
 5. chuyển video sang mp3
 6. Lọc dữ liệu theo màu

Notes 2

Pin
 1. Hoa hồng tuyển dụng

Notes

Pin
 1. Đại Học Tự Học
 2. Kích thước avtar, cover FB
 3. Ds dạy học Livestream
 4. Cải thiện Crush HOCMAI
 5. Cơ chế tính lương CTV mới
 6. Phong Quốc Lê

Workshop Nền tảng 2019

Pin
 1. Form đăng ký

Phối hợp công việc

Pin
 1. Ý tưởng LDP HMlives
 2. Oder thiết kế chị Trang Loan
 3. Kết quả 20/11
 4. Điểm nóng - cRush
 5. Case khiếu nại - Quản lí học sinh
 6. Kho comic
2 Comments
Comments or thoughts?
Submit
Cancel
or
Email a link to this board
Share this board on Facebook
Share this board on Twitter
Notice label will go here