HOCMAI - QC1

You must be logged in to view the contents of this board.

HOCMAI - Truyền thông

Pin
 1. Kế hoạch Nền tảng 2018-2019
 2. 1. TRUYỀN THÔNG
 3. Trực fanpage

Group Facebook

Pin
 1. Tool share nuôi nick
 2. Plan Group Facebook

Seeding

Pin
 1. Hướng dẫn nuôi nick
 2. Phần mềm VFP Pro
 3. Phần mềm FPlus24h
 4. Phần Mềm ATP Software
 5. Kho comment seeding
 6. Seeding FB

Sự kiện

Pin
 1. Bài cho hot teen
 2. Game Lắc não
 3. Tư vấn offline: Nắm trọn bí kíp Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Anh THPT chỉ trong 3 giờ
 4. Khai test
 5. Đề minh họa

PEN-M 2018

Pin
 1. Timeline HMO - PEN-M 2018
 2. Timeline CĐ2000 - PEN-M 2018
 3. Media plan PEN-M 2018
 4. Link BGHT+GTKH PEN-M 2018
 5. Kho BGHT+GTKH PEN-M 2018
 6. Gộp video BGHT+GKTH

NỀN TẢNG 2019

Pin
 1. Thông tin cá nhân hợp tác
 2. Nội dung hotteen
 3. Kho bài NT2018
 4. Mô tả khóa Ôn thi học kì II
 5. Thể lệ khóa Nền tảng 2019
 6. Mô tả khóa Nền tảng 2019

PEN 2018

Pin
 1. Timeline HMO - PEN 2018
 2. Timeline CĐ 2000 - PEN 2018
 3. Đặt hàng QC PEN-C 2018
 4. Đặt hàng QC PEN 2018 (1/11-20/11)
 5. Nhân chứng PEN 2017
 6. Chương trình khai giảng 5/9-20/9

Đặt hàng quảng cáo

Pin
 1. Đặt hàng QC PEN 2018
 2. Đặt hàng QC PEN-I 2018

Bút Bi Blog

Pin
 1. Content Planner
 2. Tập hợp bài viết MAG
 3. Tập hợp bài viết GContent
 4. Bộ từ khóa mới
 5. Kho Content
 6. 50 chủ đề

PEN-I 2018

Pin
 1. Báo cáo PEN-I 2018
 2. Mẫu Báo cáo PEN-I 2017
 3. Timeline HMO - PEN-I
 4. Timeline CĐ 2000 - PEN-I
 5. Đặt hàng QC PEN-I 2018
 6. Điểm mốc thời gian PEN-I

HỌC TỐT 10

Pin
 1. Timeline CĐ 2002
 2. HỌC TỐT 10 & CƠ BẢN 11
 3. Mô tả HỌC TỐT 10
 4. BGHT - Kho
 5. BGHT - Phòng Nội dung
 6. BGHT - Youtube

Short Course

Pin
 1. Mô tả Handy English

Quản lý công việc

Pin
 1. Kho nội dung SEO blog
 2. Quy tắc tên môn học và khóa học
 3. Quy định cách đặt tên Youtube
 4. Kho hợp đồng truyền thông
 5. Tổng hợp link hợp đồng truyền thông
 6. Link seeding

Sản phẩm

Pin
 1. Phân tích từ khóa Blog
 2. Catalogue sản phẩm HOCMAI
 3. Mô tả các sản phẩm
 4. Hướng dẫn viết tên môn học
 5. Tổng hợp tin tức
 6. Phương pháp viết ND quảng cáo

Nội dung giải trí

Pin
 1. Lời bài hát chế
 2. File anh Hưng

Kỹ năng công việc

Pin
 1. Cách tạo quảng cáo Facebook hiệu quả
 2. Tổng hợp các hình thức quảng cáo

Tiện ích

Pin
 1. Công cụ StreamLive
 2. Google Analytics
 3. Google Adwords
 4. Google Xu hướng
 5. Công cụ Lightstream
 6. Bitly - Rút ngắn link
0 Comment
Comments or thoughts?
Submit
Cancel
or
Email a link to this board
Share this board on Facebook
Share this board on Twitter
Notice label will go here