Giới thiệu về tầm quan trọng của xây dựng cấu trúc website trong SEO

Xây dựng cấu trúc Website được tối ưu hoá giúp Google Bot (công cụ tìm kiếm của Google) dễ dàng tìm kiếm và lập chỉ mục trên trang Web.

Pin
  1. Tầm quan trọng của xây dựng cấu trúc website trong SEO
Notice label will go here