Bookmarks

You must be logged in to view the contents of this board.

HOCMAI

Pin
 1. Kế hoạch Nền tảng 2018-2019
 2. 1. TRUYỀN THÔNG

Sự kiện

Pin
 1. Khai test
 2. Đề minh họa

NỀN TẢNG 2019

Pin
 1. Mô tả khóa Nền tảng 2019
 2. Thể lệ khóa Nền tảng 2019
 3. Planning
 4. Thông tin chiến dịch
 5. Timeline HMO - NT2019
 6. Timeline CĐ2001 - NT2019

PEN 2018

Pin
 1. Timeline HMO - PEN 2018
 2. Timeline CĐ 2000 - PEN 2018
 3. Đặt hàng QC PEN-C 2018
 4. Đặt hàng QC PEN 2018 (1/11-20/11)
 5. Nhân chứng PEN 2017
 6. Chương trình khai giảng 5/9-20/9

PEN-I 2018

Pin
 1. Báo cáo PEN-I 2018
 2. Mẫu Báo cáo PEN-I 2017
 3. Timeline HMO - PEN-I
 4. Timeline CĐ 2000 - PEN-I
 5. Đặt hàng QC PEN-I 2018
 6. Điểm mốc thời gian PEN-I

VIỆC HÀNG THÁNG

Pin
 1. Báo cáo công việc hàng tháng
 2. MPA

Đặt hàng quảng cáo

Pin
 1. Đặt hàng QC PEN 2018
 2. Đặt hàng QC PEN-I 2018

Bút Bi Blog

Pin
 1. Content Planner
 2. Tập hợp bài viết MAG
 3. Tập hợp bài viết GContent
 4. Bộ từ khóa mới
 5. Kho Content
 6. 50 chủ đề

HỌC TỐT 10

Pin
 1. Timeline CĐ 2002
 2. HỌC TỐT 10 & CƠ BẢN 11
 3. Mô tả HỌC TỐT 10
 4. BGHT - Kho
 5. BGHT - Phòng Nội dung
 6. BGHT - Youtube

Short Course

Pin
 1. Mô tả Handy English

Quản lý công việc

Pin
 1. Link seeding
 2. Yêu cầu chứng từ hợp đồng
 3. Kho nhạc free Facebook
 4. Chú ý về bản quyền
 5. Mẫu chữ ký
 6. Order Content sáng tạo - HưngPT

Sản phẩm

Pin
 1. Phân tích từ khóa Blog
 2. Catalogue sản phẩm HOCMAI
 3. Mô tả các sản phẩm
 4. Hướng dẫn viết tên môn học
 5. Tổng hợp tin tức
 6. Phương pháp viết ND quảng cáo

Nội dung giải trí

Pin
 1. Lời bài hát chế
 2. File anh Hưng

Tiện ích

Pin
 1. Google Analytics
 2. Google Adwords
 3. Google Xu hướng
 4. Stream Bold - Đặt livestream
 5. Bitly - Rút ngắn link
 6. Gỡ lỗi link share facebook

Báo giá dịch vụ thuê ngoài

Pin
 1. Seeding FB

Tin tức

Pin
 1. Dân trí
 2. VnExpress
 3. YAN News
 4. Kênh 14
 5. Tiền Phong
 6. Vietnamnet

Quan hệ công việc

Pin
 1. Phối hợp công việc Ghi hình-QC1
 2. Lịch ghi hình tháng 2/2018
 3. Lịch ghi hình tháng 1/2018
 4. Trò mèo với giáo viên
 5. Lịch livestream giải đề
 6. Danh sách giáo viên

Facebook giáo viên

Pin
 1. Thầy Lê Bá Trần Phương
 2. Thầy Nguyễn Bá Tuấn
 3. Thầy Lê Anh Tuấn
 4. Thầy Nguyễn Thanh Tùng
 5. Thầy Đỗ Ngọc Hà
 6. Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Fanpage giáo viên

Pin
 1. Thầy Lê Bá Trần Phương
 2. Thầy Nguyễn Thanh Tùng
 3. Thầy Nguyễn Bá Tuấn
 4. Thầy Lê Anh Tuấn
 5. Thầy Đỗ Ngọc Hà
 6. Thầy Nguyễn Ngọc Hải

List KOLs - Influencer

Pin
 1. Báo giá Hot Teen
 2. Contact chung của các KOLs.xlsx

Đối tượng tuổi 16 - 23

Pin
 1. Báo giá Influencer.xlsx
 2. Báo giá Influencer - Fanpage
 3. Số lượng fan Influencer

Đối tượng Phụ nữ

Pin
 1. Báo giá Hot Mom.xlsx
 2. Báo giá Eva.vn, TCPN, MYC, Khỏe và đẹp

Fanpage giải trí

Pin
 1. Đậu Đỏ Tung Tăng
 2. Vẽ bậy
 3. Truyện Tranh Nhảm Nhí
 4. Cúc Cu Comic
 5. Mèo Mộng Mị
 6. Thỏ Bảy Màu
0 Comment
Comments or thoughts?
Submit
Cancel
or
Email a link to this board
Share this board on Facebook
Share this board on Twitter
Notice label will go here